Sant Hira Dass Kanya Mahavidyalaya

Kala Sanghian [Kapurthala]

Ph.01822-258275,01822-259150,Fax:01822-258275

e.mail: shdkmv@gmail.com